در هر دستگاه الکترونیکی برد مدار چاپی از اهمیت بسزایی برخوردار است. به عنوان مثال به موارد زیر توجه کنید:


1. تمامی قطعات و اتصالات برد الکترونیکی بر روی برد مدار چاپی است، لذا حتما باید تعداد لایه و جنس برد مدار چاپی با دقت انتخاب شود. 


2. به دلیل اینکه تمامی مدار الکترونیکی در برد مدارچاپی پیاده سازی شده است، از این رو نحوه پیاده سازی بسیار مهم می گردد. به عبارت دیگر باید توجه ویژه به مسیر جریان الکتریکی، محل قرار گرفتن خازن های نویز گیر، نحوه اتصال برد به بدنه دستگاه، مسایل مربوط به فرکانس بالا، امپدانس خطوطی که سیگنال فرکانس بالا دارد، مسایل مربوط به برد های چند لایه، مسایل مربوط به چیدمان قطعات از لحاظ فشردگی و سهولت مونتاژ و نکات بسیار زیاد دیگر که به تفصیل توضیح داده خواهد شد.


با توجه به نکات فوق که شامل چند مثال ساده از مسائل برد مدارچاپی بود، مشخص می شود برد مدارچاپی می تواند نقش بسزایی در موفقیت و عدم موفقیت یک پروژه داشته باشد. لذا در ادامه به نکات کاربردی که حاصل سالها تجربه و مطالعه است اشاره خواهم کرد.