مدارات تقویت کننده به واسطه تقویت سیگنال کوچک اگر درست طراحی نشود کار نخواهند کرد!!😳


برای طراحی این نوع مدارات باید به دو بخش تغذیه و ورودی مدار توجه ویژه داشت.


۱. این نوع مدارات معمولا به خاطر تقویت سیگنال، جریان بالا مصرف می کنند لذا باید خازن های الکترولیت مناسب با توجه به مصرف جریان نزدیک پایه تغذیه قرار داد. در ضمن سعی شود مدار، جایی قرار گیرد که فاصله آن تا منبع تغذیه کم باشد. اگر فاصله به ناچار زیاد شد، حتما قطر ترک  پهن انتخاب شود تا افت ولتاژ کمتر باشد. در ضمن معمولا برای کاهش اثر این نوع مدارات بر باقی مدارات -از جهت نویز تغذیه- از فیلتر RC یا رگولاتو استفاده می شود.


۲. جهت کاهش اثر نویز بر روی سیگنال ورودی با توجه به کوچک بودن سیگنال تا آنجایی که امکان دارد فاصله مدار طبقه قبل تا ورودی این مدار کم باید باشد.

 #تقویت_کننده