نکات مهمی که باید در طراحی بردمدارچاپی (PCB) رعایت کنید عبارتند از:

فوت پرینت (Footprint) کلیه قطعات را چک کنید و بررسی کنید که از لحاظ ابعادی کاملا با دیتاشیت قطعه مطابقت داشته باشد. البته اگر قطعه موجود باشد پرینت یک به یک از فوت پرینت قطعه بگیرید و با قطعه چک کنید.

پین های کلیه قطعات در شماتیک را با دیتاشیت چک کنید و مطمئن شوید که شماره پایه پین های شماتیک با شماره پین های فوت پرینتی که انتخاب کرده اید مطابقت دارد.

از اتصالات مدار شماتیک (مثلا جدا  نبودن نت ها Float) اطمینان حاصل کنید.

قبل از اینکه چیدمان فیبر را انجام دهید ابعاد دقیق برد را مشخص کنید و کادر مربوطه را در لایه مکانیک بکشید.

بعد از مشخص کردن خط برش اطراف برد، اولین  کار چیدمان قطعات بر روی برد است که باید فضای برد را به قسمتهای پاوری، سیگنالی، فرکانس بالا (High Frequency)، فرکانس پایین (Low Frequency)، ورودی، خروجی و … با توجه به محل ورودی و خروجی و جاهای ثابت تقسیم بندی کنید.

مهمترین قسمت طراحی یک برد مدار چاپی حرفه ای، چیدمان درست می باشد. اگر در چیدمان درست قطعات دقت کافی را داشته باشید ترکینگ (اتصال پایه به هم) مدار زمان زیادی طول نمی کشد.

اگر قصد دارید فیبر مولتی لایر طراحی کنید ابتدا باید تعداد لایه ها را مشخص کنید و در مرحله بعد باید تفکیک لایه ها را مشخص کنید و تعیین کنید که کدام لایه را به زمین و کدام لایه را به تغذیه اختصاص می دهید. معمولا لایه ای که قرار است سیگنال فرکانس بالا داشته باشد را زمین انتخاب می کنند.

ولتاژهای مدار را مشخص کنید و با توجه به ولتاژ مورد استفاده ایزولاسیون لازم را تعریف کنید.

جریانهای مدار را مشخص کنید و با توجه به جریان مورد استفاده ضخامت Track لازم را تعریف کنید.